سینوس لیفت

سینوس لیفت:

سینوس فک بالا حفره ای است که در داخل استخوان فک بالا قرار دارد ودر حقیقت قسمتی از مجرای تنفسی است. این سینوس از طریق مجرائی به نام استئا به حفره بینی متصل می شود.

سینوس فک بالا در بالای دندان های آسیای کوچک وبزرگ فک بالا قرار دارد وعفونت های این دندان ها می تواند بر روی این سینوس تأثیر کرده و باعث سینوزیت شود. البته سینوزیت دلایل مختلفی ممکن است داشته باشد که یکی از آن ها عفونت این دندان ها است.

وقتی دندان های آسیای کوچک و بزرگ فک بالا کشیده می شود و مدت زیادی از آن می گذرد از طرفی استخوان نگهدارنده دندان تحلیل می یابد واز طرفی سینوس بزرگ می شود. همین مسئله باعث می شود موقعی که بخواهیم جای این دندان ها ایمپلنت بگذاریم استخوان کافی موجود نباشد. برای حل این مسئله روشی به نام سینوس لیفت یا بالابردن سینوس به کار گرفته می شود. در این روش با بازکردن حفره سینوس و کنار زدن غشاء پوشاننده آن مواد جایگزین استخوان قرار داده شده و روی آن با لایه مخصوصی به نام ممبرین بسته می شود وبخیه زده می شود. بدن پس از چند ماه اطراف و دربین مواد جایگزین استخوان، استخوان سازی می کند و استخوان کافی برای کاشت ایمپلنت فراهم می شود.

پس در مجموع به بالا بردن کف سینوس فک بالا جهت رسیدن به ارتفاع مناسب استخوان جهت کاشت ایمپلنت سینوس لیفت می گویند، که بسته به میزان از دست رفتن استخوان دو نوع سینوس لیفت باز (Open Sinus Lift)  و سینوس لیفت بسته (Close Sinus Lift) تقسیم بندی می شود.

در اینجا انواع روش های کاشت ایمپلنت در ناحیه خلفی فک بالا را مورد بررسی قرار می دهیم و پیرو آن انواع سینوس لیفت را توضیح می دهیم.

۱. قرار دادن ایمپلنت دندان به روش متداول

در این مورد ارتفاع استخوان کافی و امکان قرار دادن ایمپلنت دندان طبق روش استاندارد برقرار می باشد. حداقل ارتفاع استخوان مورد نیاز به طرح ایمپلنت دندان و تراکم استخوان بستگی دارد. در محل هایی که نیرو و فشار کم باشد این حداقل ارتفاع ۹mm  است، اما میزان ایده آل استخوان mm۱۲ و بیشتر در نظر گرفته می شود.

سینوس لیفت بسته:

۲. سینوس لیفت بسته (Close Sinus Lift)

در صورتی که حداکثر mm3 استخوان، از حد مورد نیاز کمتر باشد، در این مواقع استخوان فک توسط تکنولوژی جدید سینوس لیفت بسته تا کف سینوس دریل می شود و سپس توسط سایر دریل های مورد استفاده فضای کافی جهت کاشت ایمپلنت با طول مناسب ایجاد شده و آن فضا توسط پودر استخوان پر می شود و سپس ایمپلنت در آن ناحیه داخل سینوس کاشته می شود . لازم به ذکر است که در گذشته و همچنین در بسیاری از مراکز کاشت ایمپلنت انجام سینوس لیفت هنوز به روش قدیمی ( یعنی استفاده از استئوتوم و شکستن استخوان ) انجام میشود، که در آن روش ، استخوان فک تا یک میلیمتری کف سینوس دریل شده  و سپس استئوتومی به میزان ۱-۲mm  زیر کف سینوس بر اساس تراکم استخوان انجام می شود. به این صورت که استئوتوم با انتهای صاف وارد شده و ۲mm  بالاتر از محل حفره آماده شده ایمپلنت Tap ( ضربه زده می شود ) می شود و یک شکستگی green stick در کف سینوس، استخوان و غشاء سینوس را بلند کرده و بعد ایمپلنت ۲-۳ mm بالاتر از اندازه دریل اولیه قرار می گیرد.

در سینوس لیفت بسته (Close Sinus Lift) چون تشخیص پاره شدن غشاء سینوس ممکن نمی باشد لذا بهتر است از pack کردن Bone material در محل دریلینگ جدا خودداری شود. چون در این حالت Bone material وارد سینوس شده و منجر به عفونت می شود. 

سینوس لیفت باز:

۳- سینوس لیفت باز ( Open Sinus Lift ) و کاشت همزمان ایمپلنت دندان:

این راهکار زمانی تجویز می گردد که حداقل ۵mm استخوان عمودی و با عرض کافی در منطقه بین کف سینوس و لبه استخوان باقیمانده موجود باشد. دندانپزشک با دسترسی جانبی به سینوس درست در بالای استخوان آلوئول باقیمانده، ممبران سینوس را به سمت فوقانی انتقال داده بعد مخلوطی از انواع پودرهای مورد نیاز را در فضایی که قبلا توسط سینوس اشغال شده بود قرار می دهد و سپس با قرار دادن غشاء محافظ قابل جذب روی ناحیه دسترسی به سینوس محل جراحی بسته می شود و سپس ایمپلنت بلافاصله در ناحیه قرار می گیرد.

۴- سینوس لیفت باز ( Open Sinus Lift ) و کاشت تاخیری ایمپلنت دندان :

این درمان هنگامی تجویزمی گردد که کمتر از ۵mm  استخوان بین لبه استخوان و کف سینوس باقیمانده باشد. کیفیت و ارتفاع استخوان این ناحیه برای قرار دادن همزمان ایمپلنت با جراحی آگمنتاسیون استخوان ( افزایش ارتفاع استخوان ) یا به مدت کوتاهی پس از آن نامناسب است. بنابراین پس از دسترسی به سینوس مانند روش سوم و قرار دادن مواد پیوندی استخوان ناحیه جراحی بسته می شود و بعد از ۱۰-۶ ماه ایمپلنت ها در محل مورد نظر قرار داده می شوند.