اخبار

سایت زیبایی به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

تاریخ انتشار: 
۰۵/۱۲/۲۰۱۶

وب سایت کلینیک دندانپزشکی دکتر علی شالچی زاده، از امروز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

تاریخ انتشار: 
۱۱/۱۳/۱۳۹۳