درمان ریشه

 

درمان ریشه دندان یا اندو که به غلط آنرا عصب کشی هم میگویند زمانی صورت میگیرد که عروق خونی و عصب دندان (پالپ)در اثر نفوذ پوسیدگی یا ضربه عفونی و ملتهب شده باشد.

پالپ دندان بافت نرمي است که در داخل دندان قرار گرفته و شامل عروق و اعصاب و سلولهايي مي باشد. حس، تغذيه، عاج سازي و دفاع ميکروبي از اعمال پالپ بشمار مي آيند.

عوامل متعددي سبب آسيب به پالپ مي گردند که عمده ترين آن تأخير در ترميم پوسيدگي ها و نتيجتاً گسترش آنها به پالپ دندان است که سبب آلودگي پالپ به ميکروبهاي دهان مي شود. پالپ دندان همچنين ممکن است بر اثر ضربه اي ناگهاني حتي در مواردي چون ضربه قاشق و يا شکستن تخمه، پسته و بادام دچار التهاب و مرگ شود. ترکهاي دندان، پرکردگي هاي وسيع و بعضي از مواد ترميمي نيز سبب ساز هستند.

در این حالت دندانپزشک وضعیت دندان های شما را بررسی کرده و از عکس رادیولوژی برای تشخیص وجود عفونت باکتریایی استفاده می کند. در عکس برداری رادیولوژی از پرتو ایکس برای عکس برداری از دندان های بیمار استفاده می شود و به این ترتیب می توان از عکس تهیه شده برای تشخیص مشکلات احتمالی دندان استفاده کرد. عفونت پالپ معمولاً در نتیجه پوسیدگی دندان ایجاد می شود. علائم ایجاد عفونت دندان در دهان شامل موارد زیر است:

  • درد در زمان مصرف غذا و نوشیدنی های گرم یا سرد
  • درد در زمان گاز گرفتن یا جویدن
  • لق شدن دندان

با پیشرفت عفونت ایجاد شده، این علائم اغلب با مردن پالپ یا عصب دندان از بین می رود. در ادامه به نظر می رسد دندان شما درمان شده است، اما عفونت در حقیقت به سیستم کانال ریشه دندان گسترش پیدا کرده است. سایر علائم احتمالی بعدی مربوط به این مشکل شامل موارد زیر است:

  • درد در زمان گاز گرفتن یا جویدن
  • ورم در لثه نزدیک دندان آسیب دیده
  • ترشح چرک از دندان آسیب دیده
  • ورم صورت
  • تیره رنگ شدن دندان آسیب دیده

مراحل درمان:
بعد از انجام بي حسي(در موارديکه نياز باشد)، درمان شامل مراحل زير است:
مرحله يک: دستيابي به کانال
مرحله دوم: تعيين طول ريشه
مرحله سوم: تميز کردن و شکل دادن کانال ها
مرحله چهارم: پرکردن کانال
مرحله پنجم: ترميم موقت
مرحله ششم: ترميم دائم

دندانپزشک بعد از بي حس نمودن دندان ( در موارديکه لازم است) اقدام به برداشتن پوسيدگي و تراش حفره دسترسي به پالپ دندان نموده و پالپ عفوني و بيمار را از ريشه خارج مي کند و بعد از تميز نمودن و خشک کردن مجراي ريشه و دندان جاي خالي پالپ را با موادي که به همين منظور ساخته شده اند پر مي کند و سپس ترميم قسمت تاجي دندان صورت ميگيرد.

تعداد ريشه دندانها بطور معمول و طبيعي ين يک تا سه عدد مي باشد ولي دندانهايي نيز وجود دارند که داراي يک يا چند ريشه اضافي هستند و در حين کار و با گرفتن راديوگرافي کشف مي گردند. بطور طبيعي دندانهاي قدامي داراي يک ريشه، دندانهاي آسياي کوچک داراي يک يا دو ريشه و دندانهاي آسياي بزرگ سه و چهار ريشه اي هستند.

عوارض عدم درمان ریشه شامل آبسه - درد - عفونت شديد - نهايتاً از دست دادن دندان خواهد بود.

معالجه ريشه اکثر دندانها را مي توان در يک جلسه انجام داد ولي بعضي از دندانها ممکن است به دو يا چند جلسه زماني نياز داشته باشند که در اين موارد دندانها در پايان جلسات معمولاً پانسمان موقت مي گردند.

علاوه بر اشکالات تکنيکي و اتفاقات حين کار، انحناي زياد ريشه ها، وجود کانالهاي جانبي، دفاع بدن و … ممکن است معالجه ريشه دندان را بخطر اندازد.

دندان بعد از معالجه ريشه (عصب) هنوز زنده مي ماند چونکه تغذيه خارجي آن از سمت بافتهاي در برگيرنده هنوز ادامه دارد. البته اين زنده ماندن به معناي آن نيست که دندان مثل ديگر دندانها به تحريکات حرارتي و الکتريکي پاسخ مثبت دهد.

معمولاً مقداري درد و ناراحتي گذراي خفيف تا متوسط به دنبال از بين رفتن بيحسي تا چند روز وجود داشته که با تجويز مسکن هاي ضد التهاب تسکين مي يابد. غالباً، ناراحتي و درد آنچنان نيست که مانع فعاليت هاي روزانه شود. در مواردي که درد زياد است ميتوانيد با دندانپزشک معالج تماس بگيريد.

تعداد ريشه دندانها بطور معمول و طبيعي ين يک تا سه عدد مي باشد ولي دندانهايي نيز وجود دارند که داراي يک يا چند ريشه اضافي هستند و در حين کار و با گرفتن راديوگرافي کشف مي گردند. بطور طبيعي دندانهاي قدامي داراي يک ريشه، دندانهاي آسياي کوچک داراي يک يا دو ريشه و دندانهاي آسياي بزرگ سه و چهار ريشه اي هستند

.