وب سایت کلینیک دکتر شالچی‌زاده راه اندازی شد

وب سایت کلینیک دندانپزشکی دکتر علی شالچی زاده، از امروز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

تاریخ انتشار: 
۱۱/۱۳/۱۳۹۳